Robíme právne preklady

Consiglieri, s.r.o. je spoločnosťou pôsobiacou na slovenskom trhu prekladov právnych textov z a do slovenského/anglického jazyka od roku 2004. Consiglieri, s.r.o. mala už od svojho vzniku ambíciu vyplniť a kultivovať špecifickú a dôležitú oblasť prekladov – oblasť prekladov právnych textov. Vo svojej činnosti sa venujeme najmä prekladom akýchkoľvek zmlúv, právnych stanovísk, dokumentov a rozhodnutí v súdnych konaniach, právnych predpisov a ďalším právnym textom, preklad ktorých si podľa nás vyžaduje nielen výbornú znalosť príslušného cudzieho jazyka a právnej terminológie, ale aj:

  • porozumenie slovenských právnych inštitútov a vzťah k inštitútom cudzích právnych systémov
  • chápanie skutočného obsahu a dopadu právnych textov
  • celkové chápanie slovenskej právnej reality.

Okrem právnych textov Consiglieri, s.r.o. bez problémov zabezpečuje preklady akýchkoľvek obchodných/finančných/účtovných dokumentov.

Consiglieri, s.r.o. je spoločnosťou moderných ľudí, pre ktorých je profesionalita, flexibilita a zodpovednosť každodenným štandardom a životným štýlom.