Consliglieri, s.r.o.

Tel.: +421 907 642 507
  lieri.skri@consigconsiglie
 
IČO: 35 873 949
IČ DPH: SK2021792861
Ferienčíkova 7
811 08 Bratislava, Slovensko
 
 
Reg. Okr. Súd BA I., odd. Sro, Vložka číslo: 30500/B