Ako robíme právne preklady

Consiglieri, s.r.o. poskytuje prekladateľské služby prostredníctvom úzkeho okruhu prekladateľov s právnickým vzdelaním a skúsenosťami z používania právnej angličtiny v reálnej praxi, prekladateľov, ktorí rozumejú právnemu textu a uvedomujú si jeho dôsledky. Toto považujeme za veľkú výhodu a myslíme si, že týmto spôsobom dokážeme zlepšiť odbornú kvalitu prekladov.

Zdrojom informácií/vedomostí pri vypracovaní prekladu sú nielen bežné verejne dostupné zdroje, ale aj informácie získané z praxe, ktoré nie sú bežne dostupné a pomáhajú zvoliť pri konkrétnom preklade tie výrazy, ktoré sú v reálnej obchodnej, resp. právnej praxi v danej oblasti obvyklé, vhodné a skutočne zrozumiteľné.

Consiglieri, s.r.o. striktne dodržiava dohodnuté termíny a nepripúšťa omeškanie s dodaním prekladu v dohodnutom termíne.

Pri našej práci je absolútnou samozrejmosťou striktné zachovávanie mlčanlivosti o všetkých informáciách, ktoré sú obsiahnuté v zadanom preklade. Únik alebo zneužitie informácií neprichádza do úvahy.

V prípade Vášho záujmu Vám radi vyhotovíme kratší skúšobný preklad zdarma podľa Vašich požiadaviek, ako aj poskytneme referencie.